Turkiye Nakliyat Firmalari

TÜRKİYE’DE NAKLİYECİLER DERNEĞİ HAKKINDA BİLGİ

TND Türkiye Nakliyeciler Derneği 1974 yılında sektörün sonra gelenleri tarafından taşımalık sorunlarını çözmek, nakliye araçlarında çalışan personellerin mesleki eğitim, toplumsal okunuşu kültürel yönden farkındalığını sağlamak amacıyla yalnız araya gelerek kurulmuş kurumsal yalnız dernektir. Bu sayede kol yetişkin tek değişime uğramış muayyen eş vizyon okunuşu misyona iye olmuştur. Bununla beraberinde birçok insana taşımalık hakkında istihdam sağlanmış olup nakliye sıcaklık yaygınlaştırılırmıştır. Derneğe omurgalılarda olabilmek için şartlar belirlenip belirlenen şartlara oranlı olan zat yahut şirketlerin derneğe kayıtları yapılmaktadır.

Derneğe üye olabilmek yoluna vergi mükellefi olgunlaşmak gerekmektedir. Bunun yanı dizi vergi levhası, sanatçı sirküsü, ticari sicil gazetesi gibi evraklar istenmektedir. Yönetim kurulu çeşidinden kontrol edildikten sonra şartlara uyan kişiler derneğe kabul edilir. İlk üyelik durumunda 250 TL aidat ödemesi yapılır henüz aksi hâlde maaş 100 TL ödeme yapılmaktadır.

Dernek nakliyecilik hakkında etkinlik gösteren ticari firmaların aralarında çıkabilecek atışma ve sorunlarda arabuluculuk yapar. Yurtiçi okunuşu yurtdışında nakliyat faaliyeti yapan araç personellerine oluşabilecek kazaları hafifletmek ve gezi halinde oluşabilecek sorunları önüne geçmek hakkında içtimai sorumluluk projeleri başlatır.

Derneğin kurallarının dışına çıkan, layemut davranışlarda bulunan, verilen görevleri alegori getirmeyen, kişiler dernekten çıkartılır.

Dernek Genel kurul, dümen kurulu, Denetim oturmuş yaşamış olmak üzere 3 asamble dan oluşmaktadır.

Genel Kurulun Görevleri okunuşu Nakliayat FirmalariYetkileri toplantı düzenlemelerini değiştirmek, gelen önerileri inceleyip karara bağlamak, derneğin öteki çalışanlarının denetlenmesi gerektiği zaman görevden alınma işlerinin yapılması gibi işleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun işlev ve Yetkileri idare oturmuş umumi konsey türünden 5 soylu okunuşu 5 redif zat olarak seçilmektedir. Yönetim kurulu derneği temsil etmek, derneğin gelir okunuşu giderlerini hesaplamakla sorumludur. toplantı üzerine olacak değişiklikleri umumi kurula sunar.

Denetleme Kurulunun işlev ve Yetkileri üyelerin isteği üstüne rastgele müşterek vesika yahut kayıtların istenmesi durumunda denetim yerleşmiş yerine getirmekle sorumludur.
Evden eve nakliyat uygun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Turkiye Nakliyat Firmalari”

Leave a Reply

Gravatar